TOP 10 Kênh Youtube có lượt theo dõi nhiều nhất Việt Nam - 8.2021

[Booking KOL] Cùng tìm hiểu qua TOP 10 Kênh Youtube có lượng theo dõi khủng nhất hiện nay tại Việt Nam. Tổng hợp bởi Vietnam Booking KOL vào tháng 08.2021


 +Vị trí thứ 10: Lâm Vlog với lượng theo dõi : 7.43 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 6,29 triệu lượt

 +Vị trí thứ 09: Hau Hoang với lượng theo dõi : 7.44 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 54,63 triệu lượt

 +Vị trí thứ 08: Thơ Nguyễn với lượng theo dõi : 9.01 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 1,31 triệu lượt

 +Vị trí thứ 07: POPS Music với lượng theo dõi : 9.06 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 93,36 triệu lượt

 +Vị trí thứ 06: Vie - Chanel HTV2 với lượng theo dõi : 9.32 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 39,96 nghìn lượt

 +Vị trí thứ 05: Sơn Tùng M-TP Official với lượng theo dõi : 9.52 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 9,23 triệu lượt

+Vị trí thứ 04: Cris Devil Gamer với lượng theo dõi : 9.87 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 1,06 triệu lượt     

+Vị trí thứ 03: Nờ Tờ Nờ với lượng theo dõi : 10.1 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 2,67 triệu lượt

+Vị trí thứ 02: FAP TV với lượng theo dõi : 12.8 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 4,24 triệu lượt

+Vị trí thứ 01: POPS Kids với lượng theo dõi : 13.7 triệu lượt, lượt xem Video trung bình: 7,72 nghìn lượt

 

0 Nhận xét