Chính thức ra mắt ứng dụng App Booking KOLs tại Việt Nam [Bản Demo]

Ứng dụng Booking KOL trên nền tảng Androi và Booking KOLs trên nên tảng IOS đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam.  

Phiên bản: Demo, dành cho KOL; Đối tác Brands và các đơn vị Quản lý KOLs trải nghiệm.

Thời gian Demo: 02 tháng.

Hãy nhanh tay đăng ký để trải nghiệm Siêu nền tảng hàng đầu thế giới về Booking Công việc KOL - Người nổi tiếng nào.

  

App Booking KOLs on App Store for IOS: https://apps.apple.com/app/booking-kols/id1601453844

App Booking KOL on Google Play for Androi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookingkol&hl=vi&gl=US


0 Nhận xét