KOL-A : Minnie#Minnie


BookingKOL.com


18 - 25 years
Famale


APPEARENCE             MEASUREMENTS


*Height  : 1m65      *Breast  :  89cm
*Weight :  49kg       *Waist   :  62cm
                                 *Hip        :  98cm

fb.com/BookingKOL


ABOUT


LookBook-Model


*Minnie là một trong những KOL có khả năng livestream vàchụp hình sản phẩm rất tốt, nhờ góc mặt dẹp và khả năng giao tiếp lưu loát


   BookingKOL.com / BookingKOL.com / BookingKOL.co
HCMC, Vietnam


Hot-VlogerPROFILE KOL-A / BookingKOL.com / 0939.98.98.41

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét