[Booking KOL] - Tseu - Hot Vloger - [KOL B]

[Booking KOL] - Tseu - Hot Vloger - [KOL B]


#TSeu

BookingKOL.com

20 - 30 years
Male

ABOUT

*TSeu là KOL rất mạnh về mảng Vlog tại youtube và facebook cho lĩnh vực review, life style
Follow: 100k - 150k
Like post: 1k-2k/post 

Subscribe: 100k - 200k
View        : 50k-100k

   BookingKOL.com / BookingKOL.com / BookingKOL.com 

vn.BookingKol.com/p/tseu.html

PROFILE KOL / BookingKOL.com / 
booking-kol-vietnam-tseu

ĐỂ BOOKING KOL  - BẠN VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC KẾT NỐI

Số điện thoại Quý Khách

 Chi tiết đăng ký*